Yhdistys

Pohjois-Karjalan hirvikoirayhdistys on Pohjois-Karjalan alueella toimiva, kaikkia hirvikoirarotuja harrastava yhdistys. Vuonna 1973 perustettu, nyt jo yli 40-votias yhdistys omaa pitkän perinteen ja paljon kokemusta hirvikoiratoiminnasta. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on yhdistää hirvikoiraihmisiä yhteisen harrastuksen pariin ja edistää hirveä haukkuvien koirien jalostustyötä.

Yhdistyksen tärkeimpinä toimintamuotoina ovat koirakokeiden ja -näyttelyiden järjestäminen. Lisäksi yhdistyksessä järjestetään aihealueeseen liittyvää koulutusta. Varat yhdistyksen toimintaan hankitaan erilaisilla talkoilla.

P-K:n hirvikoirayhdistyksessä vuoden 2019 lopussa oli 340 jäsentä. Jäsenet asuvat eri puolilla maakuntaa ja he omistavat erirotuisia hirvikoiria.


Yhdistykseen voi liittyä maksamalla perhekohtaisen liittymismaksun, joka on 20 euroa. Varsinainen jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa ja perhejäsenen jäsenmaksu on 15 euroa vuosi sekä ainaisjäsenmaksu 300 euroa. Jäseneksi liittyessä ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajia:

Veikko Hakkarainen

Mikko Pehkonen


Yhdistyksen kunniajäsenet:

Aimo Gröhn

Jaakko Kettunen

Onni Riikonen

Pentti Ryynänen

Erkki Eronen

Ari Mikkonen

Pertti Martiskainen

Martti Nuutinen


Koe- ja näyttelytoimikunta v. 2020

Puheenjohtaja: Juha Romppanen

Jäsenet: Katja Tahvanainen, Antti Nuutinen, Soile Eronen, Janne Lavikainen, Salla Kettunen ja Pekka Kyöttinen


Maja- ja talkootoimikunta v. 2020

Puheenjohtaja: Tenho Mönkkönen

Jäsenet: Keijo Mutanen, Markus Tanninen, Tapani Hartikainen, Matti Putto, Risto Hirvonen, Mika Lehvonen


Yhdistyksen tilinumero on FI35 5103 1940 0195 76 OKOYFIHH