Yhdistys

Pohjois-Karjalan hirvikoirayhdistys on Pohjois-Karjalan alueella toimiva, kaikkia hirvikoirarotuja harrastava yhdistys. Vuonna 1973 perustettu, nyt jo 50-vuotias yhdistys omaa pitkän perinteen ja paljon kokemusta hirvikoiratoiminnasta. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on yhdistää hirvikoiraihmisiä yhteisen harrastuksen pariin ja edistää hirveä haukkuvien koirien jalostustyötä.

Yhdistyksen tärkeimpinä toimintamuotoina ovat koirakokeiden ja -näyttelyiden järjestäminen. Lisäksi yhdistyksessä järjestetään aihealueeseen liittyvää koulutusta. Varat yhdistyksen toimintaan hankitaan erilaisilla talkoilla.

P-K:n hirvikoirayhdistyksessä vuoden 2023 lopussa oli 207 jäsentä. Jäsenet asuvat eri puolilla maakuntaa ja he omistavat erirotuisia hirvikoiria.


Yhdistykseen voi liittyä maksamalla perhekohtaisen liittymismaksun, joka on 20 euroa. Varsinainen jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa ja perhejäsenen jäsenmaksu on 15 euroa vuosi sekä ainaisjäsenmaksu 300 euroa. Jäseneksi liittyessä ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajia:

Veikko Hakkarainen

Mikko Pehkonen


Yhdistyksen kunniajäsenet:

Jaakko Kettunen

Ari Mikkonen

Pertti Martiskainen

Martti Nuutinen

Eino Vartiainen

Liisa Nuutinen


Koe- ja näyttelytoimikunta v. 2024

Puheenjohtaja: Katja Tahvanainen

Jäsenet: Juha Romppanen, Antti Nuutinen, Soile Eronen, Salla Kettunen, Anssi Mutanen


Maja- ja talkootoimikunta v. 2024

Puheenjohtaja: Mika Lehvonen

Jäsenet: Keijo Mutanen, Markus Tanninen, Mika Kettunen, Matti Putto, Risto Hirvonen, Tenho Mönkkönen ja Osmo Viitanen


Yhdistyksen tilinumero on FI35 5103 1940 0195 76 OKOYFIHH