PKHY:n vuosikokous 24.2.2024 klo 14

14.02.2024

Pohjois-Karjalan Hirvikoirayhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 24.2.2024 klo 14.00 OP Vaara-Karjala, Enon toimipisteessä (Niskantie 19, 81200 Joensuu). Kulku pankin rakennuksen takapuolelta.

Klo 13.30 kahvitus.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

Sääntömääräiset vuosikokouksen asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen varainhoitokertomus, sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
6. Hyväksytään hallituksen laatima kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
7. Määrätään kuluvan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet (varsinainen jäsen, perhejäsen ja ainaisjäsen)
8. Määrätään hallituksen jäsenten, edustajain ja tilintarkastajain palkkiot tai kulukorvaukset kuluvaksi vuodeksi
9. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi
10. Toimitetaan vaali SHHJ:n hallitusedustajaksi
11. Toimitetaan joka kolmas vuosi erovuorossa olevan puheenjohtajan vaali sekä valitaan vuosittain hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
12. Valitaan kolme (3) edustajaa Pohjois-Karjalan Kennelpiirin hirvikoirajaostoon
13. Valitaan toimikuntien jäsenet
14. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.
15. Valitaan edustajat Pohjois-Karjalan kennelpiiri r.y:n vuosikokoukseen sekä muihin rotujärjestöihin, joissa yhdistys on jäsenenä.
16. Päätetään mahdollisten kunniapuheenjohtajien ja kunniajäsenten kutsumisesta.
17. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Muut:

Hallituksessa vapautuu paikkoja. Erovuorossa puheenjohtaja Katja Tahvanainen sekä Antti Nuutinen (varalla Tenho Mönkkönen) sekä Matti Putto (varalla Anssi Mutanen).

SHHJ:n hallitusedustajan vaaliin ovat etukäteen ilmoittautuneet ehdolle Santeri Eronen ja Mika Juntunen. Ehdokkaiden esittelyt tulevat yhdistyksen nettisivuille ja Facebook-sivuille. Myös mahdollisilla muilla ehdokkailla on mahdollisuus saada oma esittelynsä sivuille, ota yhteyttä sihteeriin.

Äänioikeus, ote Pohjois-Karjalan Hirvikoirayhdistyksen säännöistä:

7 §
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, on puhe- ja äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni; jota hän käyttää läsnä olevana.

29.03.2024Hyvää pääsiäistä 🐥🐣
22.03.2024Järkkäreitä etsitään Suvi-Karelian koiranäyttelyyn
26.02.2024PKHY:n vuosikokouksesta
18.02.2024SHHJ:n hallitusedustajan vaaliin ilmoittautuneen Santeri Erosen esittely
18.02.2024SHHJ:n hallitusedustajan vaaliin ilmoittautuneen Mika Juntusen esittely
14.02.2024PKHY:n vuosikokous 24.2.2024 klo 14
30.01.2024Vuosimaljakilpailuihin ilmoittautuminen
31.12.2023Hyvää uutta vuotta 2024
30.12.2023Pohjois-Karjalan Kennelpiirin muistaminen valioituneille koirille
24.12.2023Hyvää joulua 🎁

Siirry arkistoon »